Twitter
Keynote Wilfred Rubens
Tweets #cviov
Wilfred Rubens houdt zich sinds eind 1995 bezig met ICT en leren. Daarmee is hij begonnen bij BVEnet. Vervolgens heeft hij binnen het bedrijfsleven en de Universiteit Utrecht gewerkt als e-learning adviseur. Van 1 oktober 2006 tot 1 maart 2011 werkte Wilfred als beleidsmedewerker van het College van Bestuur van Gilde Opleidingen, het regionaal opleidingencentrum in Noord- en Midden-Limburg. Bij dit ROC hield hij zich voornamelijk bezig met onderwijsontwikkeling en ICT in het onderwijs. Sinds 1 maart 2011 is hij als projectleider OpenU en e-learning adviseur werkzaam bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit.
 
Wilfred is redactielid van e-learning.nl. 
Hij onderhoudt dagelijks een weblog over technology enhanced learning (http://www.wilfredrubens.com). Wilfred Rubens treedt regelmatig op als dagvoorzitter, spreker, workshopbegeleider en gastdocent over e-learning. Hij heeft een groot aantal publicaties over e-learning op zijn naam staan, zoals het boek "E-learning. Trends en ontwikkelingen. Hij is lid van de adviesraad van het nationale e-learningevent en van de advisory board van de Online Educa in Berlijn. Tussen 2008 en 1013 was hij jurylid van de Nederlandse e-learning award.
 
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com