Twitter
Keynote Jan van Zijl
Tweets #cviov
Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl is sinds 2008 voorzitter van de MBO Raad. Hij was van 2000 - 2007 voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarvoor was Van Zijl lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.
 
Jan van Zijl begon zijn loopbaan als lid van de gemeenteraad in 's-Hertogenbosch en als beleidsmedewerker van de Anne Vondelingstichting. En bij het ministerie van Landbouw en Visserij hield hij zich onder andere bezig met het E.G.-landbouwstructuurbeleid.
 
Naast zijn werkzaamheden voor de MBO Raad is Van Zijl ook voorzitter MBO Diensten, voorzitter stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorzitter Stichting Emplooi (arbeidsbemiddeling vluchtelingen), Voorzitter Stichting Chakana (NGO), voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland, lid bestuur Platform Bèta Techniek, lid bestuur Het Platform Beroeps Onderwijs, voorzitter bestuur Stichting van het Onderwijs (vanaf 1 januari 2013) en lid Raad van Advies Stichting GAK Fonds.
 
De MBO Raad behartigt de collectieve belangen van de onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het onderwijs op de Nederlandse roc’s, aoc’s en vakscholen is volop in beweging. Zo werkt de MBO Raad in samenwerking met het bedrijfsleven en de sociale partners aan een compleet nieuwe kwalificatiestructuur. Het versterken van de werkgeversfunctie, het ontwikkelen van tools voor een stabiele bedrijfsvoering en het behartigen van de belangen van de mbo-sector naar de politiek zijn daarnaast belangrijke onderdelen van de opdracht van de MBO Raad: zorgdragen voor een sterke mbo-sector.