Twitter
Keynote André Steenhart
Tweets #cviov

André Steenhart is sinds 2002 sectorbestuurder beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bij de Algemene Onderwijsbond. 

Hij begon zijn loopbaan in 1975 als onderwijzer op een lagere school in Amsterdam en werkte mee aan diverse onderwijs-innovatieprojecten. Goed onderwijs dat talenten herkent en stimuleert is nog steeds zijn drijfveer. Onderwijs maakt het verschil voor leerlingen, leraren zijn daarbij sleutelfiguren. Bevlogenheid voor je vak, betrokkenheid bij studenten en altijd op zoek zijn naar passende leerinhouden en pedagogisch-didactische aanpak, maken wat hem betreft de professionele leraar. Als hoofdonderwijzer en directeur van een basisschool heeft hij veel daarvan kunnen realiseren met een enthousiast docententeam. Dialoog over wat je doet, samen met je collega's ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, geven een groot gevoel van eigenaarschap en maken creatief. Daar blijft het onderwijs actueel en kwalitatief goed van.

Vanaf 1992 is André Steenhart werkzaam bij de onderwijsvakbond. Goed onderwijs kan niet zonder fatsoenlijke faciliteiten. Professionele medewerkers moeten de ruimte, de tijd en de middelen hebben om kwaliteit te kunnen leveren. Daarom was een overstap naar een organisatie met hart voor onderwijs en onderwijsmensen een vanzelfsprekende.

De Algemene Onderwijsbond behartigt de belangen van het onderwijs en de mensen die er werken. De zorg voor kwaliteit van het onderwijs, goede arbeidsomstandigheden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor onderwijsmedewerkers vraagt constante aandacht. Externe en interne regels, voorschriften en verantwoording, hinderen professionals bij hun werk. Onderwijs blijft mensenwerk, afhankelijk van betrokkenheid en professionele creativiteit. Vanuit de zorg voor de kwaliteit die door onderwijsmensen moet worden geleverd, werkt André Steenhart o.a. mee aan het stimuleren van de professionele dialoog in onderwijsteams.

AOb, sterk in onderwijs. Meer informatie: www.aob.nl